počasie
Aké je počasie?
Pekné (395)
Premenlivé (272)
Škaredé (248)
Neviem (300)