počasie
Aké je počasie?
Pekné (391)
Premenlivé (269)
Škaredé (247)
Neviem (297)