počasie
Aké je počasie?
Pekné (386)
Premenlivé (264)
Škaredé (243)
Neviem (294)