počasie
Aké je počasie?
Pekné (387)
Premenlivé (265)
Škaredé (244)
Neviem (295)